PRIVACY STATEMENT

Inleiding
Fertility Yoga & Lifestyle neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Het is goed om te weten wat Fertility Yoga & Lifestyle met jouw gegevens doet en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven en wat je rechten zijn. Daarover gaat deze verklaring. Ik raad je aan deze privacy verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met ellen@yogaempowerment.nl.

Yoga Empowerment | Offenbach 11 | 2671 XL | Naaldwijk
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 53799046. Yoga Empowerment is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Yoga Empowerment jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Fertility Yoga & Lifestyle persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Fertility Yoga & Lifestyle voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoelang de gegevens worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: verlenen van de dienst zelf.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren.
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Marketing

Doeleinde: nieuwsbrief (ter kennisdeling en voor commerciële doeleinden)
Gegevens: naam, e-mailadres
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website en Facebook

Doeleinde: website analytics
Gegevens: bezoekersstatistieken (anoniem, geen cookies)
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: naam en inhoud van het bericht
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: chatfunctie
Gegevens: naam, e-mailadres, inhoud van het bericht
Grondslag: gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: commercieel belang
Bewaartermijn: zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?

Fertility Yoga & Lifestyle heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan mij verstrekt hebt.

Wie is de Functionaris voor de gegevensverwerking?

Dit is Ellen van der Valk.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan.

Inzage
Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Fertility Yoga & Lifestyle over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf kunt veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Fertility Yoga & Lifestyle. Je kunt verzoeken dat Fertility Yoga & Lifestyle je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fertility Yoga & Lifestyle te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fertility Yoga & Lifestyle of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Fertility Yoga & Lifestyle te verkrijgen. Zij zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fertility Yoga & Lifestyle je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Fertility Yoga & Lifestyle

Een verzoek kan verstuurd worden naar ellen@yogaempowerment.nl. Fertility Yoga & Lifestyle zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één maand nadat Fertility Yoga & Lifestyle een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fertility Yoga & Lifestyle je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Fertility Yoga & Lifestyle verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld voor het verwerken van jouw bestelling, het versturen van de nieuwsbrief of op grond van een wettelijke verplichting.De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: Flexwebhosting (server), Pay.nl (payment provider), Mailchimp (nieuwsbrief) en Yogasite (verzending fysieke producten) of derden in geval van wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kun je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze privacy verklaring en de wijze waarop Fertility Yoga & Lifestyle je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar ellen@yogaempowerment.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fertility Yoga & Lifestyle jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

docentenopleiding fertiliteitsyoga

Ellen van der Valk
Yoga Empowerment

ellen@yogaempowerment.nl
+31(0)6 39 506 546

baby in mijn hoofd

Lees Ellen’s persoonlijke verhaal in het boek Baby in mijn hoofd.