ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Contact:

Yoga Empowerment

Telefoon: +31 6 39 506 546

E-mail: ellen@yogaempowerment.nl

Kvk-nummer: 53799046

Btw-identificatienummer: NL002023802B30

 

1. Algemeen

1-1 Op alle leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

2. Prijzen

Alle prijzen zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

 

3. Verzendkosten

3-1 Voor verzending van de boeken in Nederland en naar België geldt brengt Yoga Empowerment portokosten in rekening. Dit bedrag bedraagt €2,95 per bestelling.

3-2 Afhankelijk van het aantal artikelen / volume wordt je bestelling in een envelop of pakket verzonden.

 

4. Betaling

4-1 Na een bestelling ontvangt je direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van je bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.

4-2 Elke bestelling wordt geleverd na betaling. Je kunt betalen via:

- iDEAL
- Bancontact

- Overschrijving

 

5. Levering

5-1 Alle artikelen worden, indien doordeweeks voor 16.00 uur besteld, binnen 3-7 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij PostNL, DHL of DPD (België). Dit betekent dat je de bestelling (indien je voor 16.00 uur besteld) in 99% van de gevallen binnen 3-7 werkdagen in huis hebt. Er wordt iedere werkdag verzonden.

5-2 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar je verzonden.

5-3 PostNL bezorgt in de regel binnen 3 dagen, mits het afleveradres binnen Nederland is.

5-4 Alle producten op de website zijn leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan word je hiervan onmiddellijk van op de hoogte gebracht of staat het op de bestelbevestiging. Indien Yoga Empowerment je bestelling binnen 30 dagen niet dan wel slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, word je hiervan op de hoogte gesteld en heb je de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

5-5 Indien na 2 bezorgpogingen het pakket niet afgeleverd kan worden door afwezigheid, wordt het pakket teruggezonden naar Yoga Empowerment. De verzendkosten restitueren wij niet. Er zal contact worden voor een nieuwe verzending, die je eerst dient te betalen.

5-6 Yoga Empowerment is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

 

6. Retourneren en ruilen

6-1 Yoga Empowerment doet er alles aan om je een perfect product te leveren. Ben je desondanks niet tevreden met (een deel van) je bestelling, dan kun je deze artikelen binnen 30 werkdagen na ontvangst van de bestelling retourneren.

6-2 De kosten voor het retourneren zijn voor de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de retourkosten.

6-4 Na ontvangst van de retourzending zal Yoga Empowerment het bestel bedrag binnen 14 werkdagen terugstorten op je bankrekening of een andere maat toesturen.

6-5 Er wordt niet teruggenomen als:

• de boeken gelezen en/of beschadigd zijn

• je meer dan 50% van een online cursus of retreat gevolgd hebt

6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Yoga Empowerment zorgen voor het verzenden van de juiste artikelen.

6-7 De retour voorwaarden zijn alleen van toepassing op Nederland en België. Buiten de Europese Unie gelden andere retour voorwaarden.

 

7. Aansprakelijkheid

7-1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kun je schriftelijk of per mail voorleggen.

7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Yoga Empowerment kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Yoga Empowerment is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

7-3 Yoga Empowerment is niet verantwoordelijk voor tik- en zetfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Yoga Empowerment zo spoedig mogelijk worden aangepast.

 

8. Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Yoga Empowerment in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Yoga Empowerment houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

9. Privacy-statement

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Yoga Empowerment gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

 

10. Vragen en suggesties

Yoga Empowerment streeft naar tevreden klanten. Mocht je vragen, klachten of suggesties hebben over onze producten en/of dienstverlening dan wordt Yoga Empowerment daar graag telefonisch of per e-mail (ellen@yogaempowerment.nl) van op de hoogte gebracht.

 

11. Klachtenregeling

11.1 Bij Yoga Empowerment ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Yoga Empowerment binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.2 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

11.5 Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Yoga Empowerment. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Yoga Empowerment als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

11.6 Een klacht schort de verplichtingen van Yoga Empowerment niet op, tenzij Yoga Empowerment schriftelijk anders aangeeft.

11.7 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Yoga Empowerment, zal Yoga Empowerment naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

12. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Yoga Empowerment.